Tilbake

For skoler

Undervisningsopplegg for skoler

Last ned undervisningsopplegget for Formet av Ord. Opplegget setter fokus på skadelige kjønnsstereotypier, likestilling og teknologiens påvirkning. Elevene får jobbe med spørsmål knyttet til bærekraftsmål 5. De får også reflektere rundt egne fordommer, ubevisste kjønnsstereotypier og skjult kjønnsdiskriminering i samfunnet vi lever i.

Last ned undervisningsmateriell Formet-av-ord-Undervisningsopplegg.pdf (5,4 MB)

Last ned
Campaign logo